Använda systemspel i fransk roulette

Martingale-systemet

Detta är ett av de allra kändaste satsningssystemen. Martingale är egentligen ett samlingsnamn för ett flertal olika satsningsmetoder, alla utvecklade i 1700-talets Frankrike. Men med tidens lopp har namnet blivit förknippat med just denna speciella strategi. Martingale är mycket enkelt utformat och går ut på att konsekvent spela på bordets utsida.

Grundstrategin är mycket enkel, varje gång du förlorar ska du dubbla din insats för att försöka vinna den summa du förlorat. Varje gång du vinner går du tillbaka till grundinsatsen, för att inte ta för stora risker. Eftersom du alltid dubblar insatsen när du förlorar kommer varje vinst täcka upp för den totala förlustsumman. På så sätt går det fort att vinna tillbaka hela bankrullen, då du gör det direkt på en enda insats. Det finns dock stora risker med systemet. Dess avsaknad på reflektion och insikt kan bli förödande. Eftersom man hela tiden ska vara så konsekvent så kommer man inte frångå systemet, inte ens när man är inne på den allra sista biten av bankrullen. Du riskerar höga belopp kort tid in i spelomgången. Det gör att risken blir överhängande att man ganska snabbt får lämna bordet på en dag när man inte riktigt har turen med sig.

D'Alembert-systemet

Det här satsningssystemet togs fram av matematikern Jean le Rond D'Alembert på 1700-talet. Det kallas ibland pyramidsystemet, eftersom det mönster man följer påminner om en pyramid. Det påminner om de föregående systemen, då det rör sig om lågrisksatsningar, höjningar vid förlust och minskningar vid vinst. Men det finns ändå en del skillnader. Här bestämmer man en enhet som man hela tiden använder för att bestämma varje satsning. Låt säga att bordets lägsta insats är 10 kr och man väljer den summan som grundenhet. Det kan vara bra att välja en låg enhet för att inte nå upp till maxnivå för tidigt. När du förlorar lägger du på 10 kr och när du vinner drar du bort 10 kr på din insats. Det är riskfyllt eftersom du riskerar bli kvar på en hög nivå, samtidigt finns ju chanser till höga vinster.

Detta system är dock inte lika aggressivt som Martingale, där du hela tiden dubblar insatserna och riskerar en kort resa vid bordet. Gemensamt för alla de här systemen är att de aldrig garanterar några vinster och en roulettekula har inget minne. Att kulan har stannat på röd 10 gånger i följd ökar inte chansen att nästa utfall blir svart. Du kan heller inte veta att det kommer bli ett någorlunda jämnt utfall mellan rött och svart, samt jämnt och udda, under en bestämd tid vid ett roulettehjul.

Det finns också ett system som framtagits som en total motsats till D'Alembert-systemet. Alltså där du ökar insatsen vid vinst och sänker den vid förlust. Syftet ska då vara att kunna klara sig med en mindre bankrulle.